Det är inte alltid det enklaste att hålla folk glada, vilket kan bli ett problem för mig. Jag jobbar ju som personalansvarig och det är helt enkelt mitt jobb att se till att folk är om inte glada så i alla fall nöjda och någorlunda belåtna. Det är ett hårt arbete och till viss del också otacksamt. Grundinställningen är ju att de anställda ska vara nöjda och må bra, och gör de det så är det inte många som tänker på att jag (och andra) faktiskt jobbat hårt för det. Det är ju helt enkelt så det ska vara. Men samtidigt så är det också ett jobb som kan vara väldigt givande – när man lyckas över förväntan och personalen känner att saker är bättre än förväntat.

Vi ska nog se till att du trivs, vare sig du vill eller inte!


Behövs redskap för att organisera
Mycket av det dagliga arbetet kräver inte så mycket i form av speciella program. Det räcker med Office och några andra vanliga program. Det handlar mest om att ha överblick, se om det finns några specifika problem, eller om någon medarbetare har några problem och liknande saker. Men som personalansvarig så gäller det också att kunna organisera olika evenemang, som kick-offer, fester och sådant. Samtidigt har jag också på mitt bord att ordna olika konferenser för företaget, vilket inte direkt är personalvård men relaterat.

Jag använder mig då av ett billigt och bra program kallat Magnet, som är en hjälpreda för att ordna evenemang av olika de slag, kunna hålla koll på deltagare och så. Det underlättar mycket tack vare att det är speciellt gjort för uppgiften. Det går väl att använda Office där också om det kniper, men det fungerar inte lika smidigt och blir lättare fel (jag vet, för jag använde det själv i början). Magnet gör det lättare för mig att hålla övrig personal nöjd och glad och det tackar jag för.